Veľkoformátová tlač | T-STUDIO

Veľkoformátová tlač

Kvalitná InjJet Roland tlač veľkých formátov (A0, A1 atď.) na papier či fóliu a reklamná veľplošná tlač
bannerov, plagátov, billboardov, roll up a pop up wall. Realizujeme i montáž a demontáž.

Tlač fotoobrazov či fototapiet, samolepiacich materiálov na okennú či podlahovú grafi ku.

Dokončovanie tekutým laminom alebo ochrannou fóliou.

Produkty: 
BANNER
BILLBOARD
DOKUMENTÁCIA
FOTOOBRAZ
PLAGÁT
ROLL UP
Pozadie pod nadpisom: 
Ďalšie produkty: 

mesh, vlajky, PVC fólie, fototapety