Ostatné služby

Poskytujeme i doplnkové reprografické služby ako kopírovanie, scanovanie a tlač fotiek.

Knihárske dokončovacie práce sú laminovanie od preukazov po formát A3. Dokumenty viažame plastovou, či kovovou špirálovou väzbou, lepenou väzbou i do pevných dosiek. Pevné dosky slúžia na väzbu diplomových práce a dokumentácie.