Grafické práce | T-STUDIO

Grafické práce

Ako reklamná agentúra a tlačiareň, ktorá chce zabezpečovať služby od návrhu po realizáciu, máme v našom tíme grafikov,
ktorí Vám navrhnú grafiku a poradia s dizajnom. 

Grafické práce sú súčasťou všetkých predošlých služieb, ale je to služba, ktorá je i samostatnou kategóriou.

Navrhneme Vám logo i celý dizajn manuál či corporate identity pre značenie a potlače. Pripravíme tlačenú grafiku na leták,
vizitku či komplexné grafiky ako sú pravidelné tlače periodík či firemných novín.

Produkty: 
LOGO
PRINTOVA GRAFIKA
FIREMNÁ IDENTITA
Pozadie pod nadpisom: