Digitálna tlač | T-STUDIO

Digitálna tlač

Digitálna tlač sa vyznačujem svojou variabilitou a možnosťou personálizácie tlačovín. Je finančne výhodná pri menších nákladoch tlače. Tlačíme na kvalitnom zariadení Xerox Versant. Tlač max do 323x482 mm a v gramážach 56 až 350g.
Výhodou je i rýchlosť a jednoduchosť prípravy tlače a nastavenia. Po vytlačení samozrejme používame postpress ako skladanie, orez, väzba atď. i na digitálne výtlačky.
Originálnosť výtlačkov či viztiek môžete zdôrazniť laminom, parciálnym laminom, razbou či striebornou alebo zlatou tlačou.

Produkty: 
Vizitky
Letáky
Katalógy
Poukážky
Oznámenia
Obálky
Pozadie pod nadpisom: